GOSPODARKA ŚMIECIOWA

Próbujemy się nawzajem wychowywać, by nie smiecić. Zwłaszcza w rejonach o wysokich walorach krajobrazowych, czy kulturowych. Uczymy nasze dzieci by nie rzucały odpadków gdzie popadnie i zaprzęgamy je do różnych akcji jak przykładowo „sprzątanie świata”.

A tymczasem władze miasta Zakopanego mają problem nawet z opróżnieniem koszy na śmieci. I można się obawiać, iż jest to problem „odwieczny”...

[wrzesień 2006]

  więcej... 


  następny...