NASZ DOROBEK

Wkrótce artykuł Jerzego Gruszczyńskiego pt. „Funkcjonalność przekazów wizualnych w środowisku drogi – od czytelności po estetykę” wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej pt. „Ochrona Środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej” we wrześniu 2011 w Zamościu.

Trzyczęściowy artykuł Jerzego Gruszczyńskiego pt. „Zgnaki turystyczne cz. I - Dotrzeć do obiektu” opublikowany w: - Magazyn Autostrady nr 1,2-2011 /styczeń.


> > link do artykułu < <

Trzyczęściowy artykuł Jerzego Gruszczyńskiego pt. „Znaki turystyczne cz. II - Podążać szlakiem” opublikowany w: - Magazyn Autostrady nr 4-2011 /kwiecień.


> > link do artykułu < <

Trzyczęściowy artykuł Jerzego Gruszczyńskiego pt. „Znaki turystyczne cz. III - Skorzystać z systemu” opublikowany w: - Magazyn Autostrady nr 5-2011 /maj.


> > link do artykułu < <

Artykuł Jerzego Gruszczyńskiego pt.„Oznakowanie dróg prawo a praktyka” napisany na zamówienie miesięcznika „Inwestycje Sektora Publicznego” nr 7-2011 /lipiec.


> > link do artykułu < <

Referat Jerzego Gruszczyńskiego zaprezentowany we wrześniu 2009 r. na II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność” został opublikowany jako artykuł pt.„Oznakowanie dróg, a bezpieczeństwo ruchu drogowego” w: - Magazyn Autostrady 12-2009 /grudzień.

> > link do artykułu < <

We wrześniu 2009 r. w Zakopanem odbyła się II Ogólnopolska Konferencja pt. „Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynieró i Tachników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej - Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inzynierów Budownictwa w Krakowie.

W ramach tej konferencji wystąpił również z referatem Jerzy Gruszczyński. Referat dotyczył oznakowania dróg i w materiałach konferencyjnych został opublikowany pt.„Oznakowanie dróg, a bezpieczeństwo ruchu drogowego”

W Tygodniku MOTOR, w numerze 8 z roku 2008 (z dnia 4 lutego) umieszczono tekst pod tytułem: „Potrzebne są nowe znaki i przepisy”.

Tekst ten nawiązuje do informacji zawartych na naszej stronie internetowej (www.znakidrogowe.eu) i do naszej inicjatywy która pod tytułem: „Projekt optymalizacji polskiego systemu znaków drogowych” była zgłoszona do konkursu inicjatyw „Orlen Bezpieczne Drogi”.

W marcu roku 2007 telewizja SUPERSTACJA wyemitowała „Program telewizyjny o absurdalnych znakach”, podczas którego pokazywano zdjęcia z naszego serwisu (www.znakidrogowe.eu). Również w trakcie tej prezentacji przeprowadzono w kwestii oznakowania telefoniczną rozmowę z autorem strony Jerzym Gruszczyńskim.

Równocześnie gościem obecnym podczas programu był p. Janusz Popiel, przezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Alter Ego”.

W miesięczniku Aura został opublikowany artykuł Jerzego Gruszczyńskiego pt. „Zaśmiecanie informacyjne krajobrazu” - miesiecznik Aura 10-2005 /październik.


> > link do artykułu < <

Od 2004 roku Jerzy Gruszczyński jest wykładowcą w ramach corocznego, Podyplomowego Kursu Audytu BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) prowadzonego przez Katedrę Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu na Politechnice Krakowskiej.

Tematem spotkań jest problematyka percepcji wizualnego środowiska drogi oraz oznakowania dróg. Natomiast głównym celem uświadomienie słuchaczy, iż pomimo różnych błedów w polskim systemie oznakowania dróg, można części z nich uniknąć. I że sporo można poprawić, nawet w ramach obowiązującego prawa.

Na zdjęciach Jerzy Gruszczyński w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej podczas wykładu. Na ostatnim zdjęciu rozmowa z profesorem Marianem Traczem, kierownikiem Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej.

fot. Tomasz Radzikowski; zdjęcia pochodzą z wykładu z maja 2007 roku.


  główna... 

© Copyright 2004 - 2010; Z peryskopu projektanta - www.znakidrogowe.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła i poinformowanie portalu www.znakidrogowe.eu.